Блог

RYA в България, теоретични капитански курсове и практики, УКВ/VHF сертификат и още много полезни съвети и яхтинг услуги предлага екипът зад Сейлинг бг!

Равносметката след една година от отварянето на първият и единствен лицензиран тренировъчен център на RYA в София, България:

Определено най-вървежният е  радиокурсът на RYA за сертификатът УКВ/VHF SRC Радиооператор, който се изисква от всички шкипери в Европа. Организиран е в един ден, за да е удобно на хора, които пътуват за да го изкарат, а дори в този ден е вместен задъжителния изпит след радиокурса. Това не е за сметка на преподаването, даже напротив...инструкторката Таня Джачкова е доста подробна и взискателна и покрива всички модули в учебника VHF Handbook, което се вижда от добрата успеваемост на курсистите и техните добри резултати на крайния тест. 

Друго предимство на RYA радиокурса е това, че курсът е еднодневен, но сертификатът доживотен!

Като основен проблем и пропуск на българите, които посещават курса, Таня отчита неинформираността им относно DSC (Digital Selective Calling) системата, използваща 70 канал за пращане на текстови съобщения към други радиостанции. Много хора научават по време на УКВ радиокурса, че освен за Distress call (червеното копче ), DSC системата се използва и за рутинна комуникация между яхти, има възможност да се прати и Pan Pan съобщение и  Mayday Relay. Всъщност DSC е цифрова система, която изпраща категорезирани текстови съобщения на всички яхти в обхвата на УКВ при проблем, който не застрашава живота на пасажерите (Urgency) и при ситуация на бедствие (Distress).  Освен това можем да пратим съобщение с предложение за работен канал на дадена яхта и след потвърждаване DSC системата автоматично настройва и двете радиостанции на  избрания канал, което елеминира нуждата от ползване на 16 канал. Всичко това се случва през 70 канал, който е отреден за Digital Selective Calling и не може да се използва за гласова комуникация.

Следващият по търсеност курс е RYA Essential Navigation (Основи на навигацията), който покрива материалът на българските капитански курсове "Водач на кораб" 40 БТ и дори загатва по-сложните изчисления за приливи и отливи. Много хора, които искат да затвърдят или опреснят знанията си от българските капитански курсове си поръчват онлайн варианта на курса, даващ възможност да се учи по всяко удобно за курсистът време и от всяка точка на света...трябват само компютър и интернет.

За по-напредналите капитани, които искат да работят професионално в сферата на яхтинга е теоретичният курс Yachtmaster Coastal/Offshore. Той е много подробен, дава възможност за много упражнения и навигационни задачи след всеки модул и отново е предпочитан в онлайн вариант, за да могат курсистите да учат в удобно за тях време и място и да правят колкото искат повторения на даден модул.

Одобренето на курсистите, които посетиха нашия RYA център в София и добрата успеваемост на курсовете са един добър показател за успеха на първият лицензиран RYA тренировъчен център - RYA LOUNGE YACHTING!

Благодарим за признанието и положителните оценки на нашите курсисти! Центърът ще се развива занапред и ще разшири услугите си!

Очаквайте практически плавания, обучения на капитани и екипаж, насоки за оформяне на морско СВ, професионални яхтени сайтове и регистрации за намиране на работа в професионалния яхтинг, чартиране и наем на яхти в Гърция и по цялото Средиземнморие и Карибите, консултантски услуги за покупко-продажба на яхти, оглед на яхта от специалист, мениджмънт на яхти след покупката им и още много услуги, свързани с яхтинга!

Екипът зад Сейлинг Бг (Венцислав Добринов и Таня Джачкова) гарантират качество, компетентност и отзивчивост, подплътени с над 10 годишния си опит в професионалната яхтена индустрия в Европа и на Карибите!